Kadooğlu Holding – Hayalden Gerçeğe Bir Başarı Serüveni

İnsan Kaynakları

Bugün 1200 kişiye istihdam sağlayan Kadooğlu Holding’in insan kaynakları politikasının temel amacı kurumun değerleri, vizyonu ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, çalışanlar için motivasyonu yüksek tutarak bağlılığı artırmak ve kurumda devamlılıklarını sağlamaktır.

Kadooğlu Holding İnsan Kaynakları Departmanı, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışanlar için yeni fırsatlar yaratarak potansiyellerini hem kendi yararlarına hem de kurum yararına kullanabilmeleri için gereken ortamı sağlayan Kadooğlu Holding, sahip olduğu vizyona ulaşmada en önemli anahtarın insan kaynağının kalitesi olduğunun bilincindedir.