Kadooğlu Holding – Hayalden Gerçeğe Bir Başarı Serüveni

Platform / Depo

Hızlı ve sürekli gelişim için yatırıma önem veren Kadoil, petrol ürünlerinin ithalat-ihracat ve transit ticaretini gerçekleştirmek amacıyla 150.000 m3 depolama kapasitesine sahip olan Kadoil Akdeniz Dolum Tesisleri’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. Tesis, 80.000 DWT kapasiteli iki geminin aynı anda yanaşma yapabileceği ve maksimum 14 metre derinliği olan Türkiye’deki tek deniz platformuna sahip olma özelliğini taşımaktadır.

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşletmenin İsmi: Kadooğlu Petrolcülük Taş. Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş.

İşletmenin Tam Adresi: Kazanlı Mah. 32935 Sok No:1/B Kazanlı /AKDENİZ- MERSİN

İşletme Hakkında Genel Bilgiler:

1977 yılından beri ticaret hayatının içerisinde yer alan Kadooğlu Holding; akaryakıt, gıda, enerji, gayrimenkul, iç-dış ticaret ve istasyon işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biridir. Kadoil, Kadooğlu Petrolcülük A.Ş. ismi ile Kadooğlu Holding’e bağlı bir akaryakıt dağıtım şirketi olarak 2000 yılında kuruldu. Şirket 2006 yılında Kadoil markası ile akaryakıt dağıtım ağı sektörüne girdi.
Türkiye’de homojen bir biçimde, hızlı ve seçici bayi yatırımları yapan Kadoil; bugün ülke genelinde 400’ü aşkın bayi ve 14 bölge müdürlüğü ile bayi ve müşterilerine hizmet etmektedir. Bununla birlikte sektördeki hızlı değişimleri öngörüp gerekli yol haritalarını belirleyen Kadoil, bireysel müşterilerin yanı sıra, farklı dağıtım şirketlerine, kamu kurum ve kuruluşlara da hizmet vermektedir.

Kadoil, ülke sınırlarını aşarak Irak’taki ilk ve tek Türk akaryakıt firması özelliğine sahip olup, istasyon yatırımlarını Irak geneline de yayarak bayi ağını genişletmeye devam etmektedir.

Hızlı ve sürekli gelişim için yatırıma önem veren Kadoil, petrol ürünlerinin ithalat, ihracat ve transit ticaretini gerçekleştirmek amacı ile 150.000 m³ depolama kapasitesine sahip olan Kadoil Akdeniz Dolum Tesisleri’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. Tesis, 80.000 DWT kapasiteli 2 geminin aynı anda yanaşma yapabileceği ve maksimum 14 metre derinliği olan tek deniz platformuna sahip olma özelliğini taşımaktadır.

Tesis akaryakıt ürünleri ve ham bitkisel yağ depolama ve dolum tesisi konusunda faaliyet göstermektedir. Akaryakıt ürünü depolama kapasitesi 140.940 m3’tür, Ham bitkisel yağ depolama kapasitesi ise 9.408 m3’tür.

İşletmede Bulunan Kimyasallar ve Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgiler:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in Madde 7’sinde belirtilen bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı BEKRA bildirim sistemini kullanarak kimyasal beyanı yapılmıştır. Yapılan beyanda işletmemizin üst seviyeli kuruluş olduğu tespit edilmiştir. Böylece aynı yönetmeliğin Madde 11’i kapsamında güvenlik raporu işletmemiz için hazırlanmıştır.

İşletmemiz, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olup, depolanan Motorin, Benzin kimyasallar içerisinde; alevlenir, çok kolay alevlenir, tahriş edici, sağlığı etkileyen, çevresel ve adlandırılmış zararlılık kategorisine sahip kimyasallar yer almaktadır. Tehlikeli kimyasalların isimleri ve özellikleri yönetmelik Madde 6’da istenen şekilde Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartı’nda belirtilmiştir.

Tesisimizde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; Senaryo edilen tüm büyük kazalar için her türlü önleyici ve sınırlandırıcı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında, büyük kazaların kontrolüne ilişkin her türlü Tasarım (standartta uygunluk), Temel Proses Kontrol Sistemleri (emniyet valfleri ekipmanları vb.), Proses Alarmları (seviye alarmı vb.) Fiziksel Korumalar (tank havuzu, bariyer vb.), yangın söndürme ve gaz algılama sistemleri kullanılmıştır.

Tesisimiz büyük bir kaza olması durumunda kullanılmak üzere Acil Durum Planını hazırlamış ve belirli periyotlarda tatbikatlarını yapmaktadır.

Kuruluşta oluşturulan senaryo içeriğinde görev almaları öngörülen Acil servis hizmetlerinden itfaiye ve ambulans hizmetlerini veren kurumlar etkin iletişim kurularak; tatbikatlar ve yönetmelik kapsamında bilgilendirilmeler ile acil servis hizmeti veren kurumların tesisi tanıması sağlanmaktadır.

Kadooğlu Petrolcülük Taş. Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş. güvenlik kavramının geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için; kuruluş içi birimler ve kuruluş dışındaki komşu kuruluşlar, acil hizmet birimleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Çevre İl Müdürlüğü gibi bilim, sanayi ve idari mercilerle dilekçe veya mail yoluyla bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kuruluşta senaryo edilen her kimyasal için hazırlanan Benzin ve Motorin için hazırlanan Tehlikeli Madde Müdahale Kartları, büyük kaza olması ihtimaline karşı acil servis hizmetlerine tavsiye niteliğinde olarak, il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı olunan belediye ve/veya itfaiye teşkilatına gönderilecek ve güncelliğini sağlayacaktır. İşletmemiz, karttaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olmasını takip eden bir ay içinde bu kartı güncel duruma göre yeniden düzenleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.