Kadooğlu Holding – Hayalden Gerçeğe Bir Başarı Serüveni

Yönetim Kurulu

Cemal Kadooğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Celal Kadooğlu

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Nergiz Kadooğlu Çiftçi

Yönetim Kurulu
Üyesi

Fettah Kadooğlu

Yönetim Kurulu
Üyesi