Kadoil ‘LPG İkmal Yönetimi’ projesinde Asis Otomasyon ile çalışmayı tercih etti. Uçtan uca LPG ikmallerinin yönetimini gerçekleştirecek olan proje, Kadoil’in 15 LPG tankeri ve LPG hizmeti verdiği tüm istasyonları kapsıyor. Bu sayı istasyon ağının artması ile de genişleyecek.
Kadoil ‘LPG İkmal Yönetimi’ projesinde Asis Otomasyon ile birlikte çalışarak uçtan uca LPG ikmallerinin yönetimini birlikte gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde imzaları atılan proje kapsamında sunulan özellikler dağıtıcı firma ve istasyonlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Bu otomasyon sistemi ile istasyonlardaki tank envanteri merkezi olarak gözlemlenebiliyor. Sistem, sipariş ihtiyacı oluştuğunda ilgili lojistik birimine sipariş uyarısı verebiliyor ve siparişlere istinaden de tankerlere iş emri atabiliyor. Sistemin bir parçası olarak tankerlerin de üzerinde bulunan otomasyon sayesinde tanker istasyona gittiğinde sipariş emri kadar ikmal yapıyor. Bu sayede Asis LPG İkmal Yönetimi, ‘doğru zamanda, doğru istasyona, doğru miktarda’ ürün ikmali yapılmasını sağlıyor. İşlemler, sistem üzerinden otomatik olarak faturalandırılıyor. Bu süreçte sistem tank envanterini de izlemeye olanak sağlıyor. Tüm bu bilgiler online olarak merkezden anlık takip edilebiliyor.
YANLIŞ İSTASYONA İKMAL YAPILMASI ÖNLENECEK
LPG otomasyon sistemi, tankerleri uydu üzerinden takip etme imkanı vererek çoklu rota oluşturabiliyor. Koordinat doğrulaması sayesinde yanlış istasyona ikmal yapılması önlenirken, hız ve sürüş kontrolleri ile de kaza riski minimize ediliyor. Ayrıca tankerlerin özlük bilgileri de takip edilerek, tankerlerin bakım ve servis ihtiyaçları, resmi yükümlülükleri de izlenip, pro-aktif tedbirler alınabiliyor.
LPG OTOMASYON SİSTEMİ, DÜŞÜK MALİYETLE YÜKSEK FAYDA SAĞLIYOR
Asis’in geliştirdiği ALR (Asis LPG Router) sayesinde LPG tanklarındaki mekanik ölçüm verileri dijitalleştirilerek sisteme veri olarak aktarılıyor. Bu sayede oluşturulan LPG otomasyon sistemi, kullanıcılara düşük maliyetle yüksek fayda sağlıyor. Hem yatırım maliyetinin düşüklüğü hem de sistem üzerine entegrasyonu yapılacak cihazların azlığı nedeni ile ‘LPG İkmal Yönetimi’ dağıtıcı firmaların ve istasyonların işlerini kolaylaştırarak sıklıkla tercih ediliyor.

Kadoil ile Asis’den LPG Otomasyon ’da Dev İş Birliği